Fundamenty

Fundament to element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli. Może być wykonany z betonu, żelbetu, murowany z bloczków betonowych lub pustaków szalunkowych. Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. W związku z tym, dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnić:

  • minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność
  • właściwą głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności i poniżej głębokości przemarzania gruntu)
  • łatwość wykonania
  • zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem