Masy bitumiczne

Masy wodne

ABIZOL ST lepik do styropianu – Dyspersyjny lepik asfaltowy, wysoko modyfikowany kauczukiem syntetycznym. Przeznaczony do klejenia płyt styropianowych do zagruntowanych podłoży na fundamentach oraz do wykonywania hydroizolacji lekkich, średnich i ciężkich podziemnych części budowli. Tworzy zwarte i wyjątkowo elastoplastyczne powłoki.

Disprobit dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa – Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych.

ABIZOL S dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa – ABIZOL S idealnie nadaje się do stosowania na podłożach o skomplikowanych kształtach i dowolnych spadkach – dzięki własnościom tiksotropowym powłoka nie spływa nawet z pionowych powierzchni. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są zwarte, wyjątkowo elastoplastyczne i niwelują pęknięcia podłoża do 2 mm. Nie uszkadza styropianu.

Masy wodne – Zobacz więcej …

Masy rozpuszczalnikowe
DACHOLEUM do renowacji dachów – Masa bitumiczna średnio modyfikowana kauczukiem syntetycznym do renowacji pokryć papowych i wykonywania hydroizolacji typu lekkiego i średniego.

ABIZOL R Dr asfaltowy grunt szybkoschnący modyfikowany SBS – Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem modyfikatorów, umożliwia głęboką penetrację podłoża do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne oraz do wykonywania powłok przeciwilgotnościowych na elementach pionowych i poziomych poniżej poziomu gruntu. Przeznaczony do stosowania na zimno na betonowych, żelbetonowych i sprężonych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych

ALUBIT powłoka asfaltowo-aluminiowa – Masa asfaltowo-aluminiowa do dekoracyjnego zabezpieczania pokryć dachowych, tworząca srebrzyste powłoki z efektem antyrefleksyjnym, korzystnie wpływające na rozkład temperatur.

ABIZOL R masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa – Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, przeznaczony do gruntowania podłoży betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego.

ABIZOL G masa szpachlowa bitumiczna – Plastyczna, gęsta masa bitumiczna wysokomodyfikowana kauczukiem syntetycznym, zbrojona włóknami. Do prac naprawczych i szpachlowania w pokryciach dachowych oraz do wykonywania elastoplastycznych bezszwowych powłok przeciwwodnych pod ziemią.

ABIZOL KL DM lepik do papy – Lepik bitumiczny do stosowania na zimno, do przyklejania pap asfaltowych oraz do wykonywania lekkich izolacji wodochronnych.

ABIZOL P masa bitumiczna powłokowa – Masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego

Masy rozpuszczalnikowe – Zobacz więcej …