Papa

darmowy hosting obrazków

www.wernerpapa.pl – strona producenta

TOP WERNER PYE PV250 S56
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Papa przeznaczona jako spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego wierzchnia warstwa jedno-lub wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne.
WERNER PODKŁAD V60 S30
Papa asfaltowa podkładowa oksydowana na osnowie z welonu szklanego. Strona wierzchnia pokryta jest drobno ziarnistą posypką mineralną,wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: warstwa podkładowa w wielowarstwowych systemach wodochronnych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne.
WERNER PODKŁAD V60 S42
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia oksydowana na osnowie z welonu szklanego, strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: warstwa wierzchnia w wielowarstwowych systemach wodochronnych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne.